• Piazza AVM No:69/C Kapı No: 222 Maltepe / İstanbul

Aile Hukuku

Aile hukukuna ilişkin temel yasal düzenlemeler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer alır. Aile hukuku aile kurumunun yasal olarak kurulmasını ve sonlandırılmasını düzenleyen hukuk dalıdır. Aile hukuku, nişan, evlilik, evlilik sözleşmesi, boşanma, velayet, nafaka, evlat edinme, mal rejimi gibi konu başlıklarını ve bunlar hakkındaki davaları içerir.

Aile hukukunun alanı olan evlilik birliği ile ilgili olarak evlilik öncesi sözleşmeler, evlilikten önceki mal rejimleri, evlilik birliği içinde mal rejimleri, evlilikten doğan diğer hak ve sorumluluklar bu alanın kapsadığı konulardır. Evliliğin sonlandırılması ile ilgili olan anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları ise aile hukukunun önemli bir bölümünü oluşturur. Ayrıca aile hukuku müşterek çocuklarla ilgili olarak velayet, nafaka, çocukların bakımı ve eğitimi gibi konuları da düzenler. Evlat edinme, vesayet, kayyım tayini, babalık davası, soybağının reddi ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinde aldığı boşanma kararlarının tanınması hakkındaki hukuki süreçler de avukatlık ve hukuki danışmanlık ofisimiz tarafından takip edilmektedir.

Aile hukuku davaları hassas ve karmaşık olabilmektedir bu süreçte müvekkillerimizin haklarını korumak, zorlu süreci kolaylaştırmak için hukuki çözümler sunarak her adımda yanlarında yer alıyoruz. Siz de aile hukuku konularında hukuki danışmanlık almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Evlenmenin Koşulları Ve Hükümleri

Evlilik, Türkiye’de sadece sosyal bir kurum olmanın ötesinde, çeşitli yasal haklar ve yükümlülükler içeren hukuki bir sözleşmedir. Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat, evlenme koşullarını ve hükümlerini düzenler. Kanunda düzenlenen evlenme koşullarından ilki yaş sınırıdır. Türkiye’de evlenme yaşı, kadın ve erkek için 18’dir. Ancak, mahkeme kararıyla bazı istisnai durumlarda 17 veya daha nadiren 16 yaşında evlenmek mümkündür. Evlenmek isteyen kişilerin bekar, dul veya boşanmış olması gerekir. Evli bir kişinin başka biriyle evlenmesi yasaktır. Evlenecek kişilerin, evliliğin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu olmamalıdır. 

Evlenme işlemlerini yürütebilmek için gerekli olan resmi evraklar vardır. Evlenecek adayların başvuru öncesinde nüfus cüzdanı, ikametgah belgesi, sağlık raporu gibi evrakları hazırlanması gerekmektedir. Nikah işlemleri için ise çiftler, evlenecekleri yerin belediyesine başvurarak nikah işlemlerini başlatmalıdır. Bu işlem için gerekli belgelerin bulundurulması ve şartların yerine getirilmesi önemlidir.

Evlilik sözleşmesi yapmak isteyen çiftler bu sözleşmelerinde evlilik öncesi veya sonrası mal rejimini belirleyebilirler. Evlilik sözleşmesi yaparken hiçbir önemli maddeyi atlamamak için bir avukata danışmanız tavsiye edilir. 

Aile hukukun alanında yaşadığınız uyuşmazlıklarda veya danışmak istediğiniz bir konu olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz. We Hukuk Avukatlık & Danışmanlık Bürosu olarak sizlere etkin ve güvenilir hizmeti vermeye hazırız. 

 

Aile Hukukunda Nişanlanma

Nişanlanma, Türkiye’de aile hukukunun önemli bir parçası olarak kabul edilir ve evliliğe giden yolda atılan ilk resmi adımdır. Türk Medeni Kanunu, nişanlanmayı ve sonuçlarını düzenleyen hükümlere sahiptir. Nişanlanmanın hukuki anlamına bakıldığında nişanlanma, resmi bir sözleşme değildir, ancak taraflar arasında evlenme niyetinin karşılıklı olarak ifade edilmesini içerir.

Nişanlanmada hukuki yükümlülükler yoktur, taraflara yasal olarak bağlayıcı yükümlülükler getirmez. Yani, nişanlanma sadece manevi bir anlaşmadır ve hukuki olarak zorunlu hak ve sorumluluklar doğurmaz.

Nişanlılık döneminde tarafların hak ve yükümlülüklerinden birisi hediyelerdir. Nişanlanma süresince tarafların birbirlerine verdikleri hediyeler, genellikle nişanın devam ettiği sürece geçerliliğini korur. Nişanlanan çiftler arasında genellikle sadakat beklentisi vardır, ancak bu hukuki bir yükümlülük değil, daha çok ahlaki bir beklentidir.

Nişanın bozulması durumunda ortaya çıkabilecek hukuki sonuçlardan birisi hediyelerin taraflara iadesidir. Nişanın bozulması durumunda, taraflar birbirlerine verdikleri hediyeleri geri isteyebilirler. Ancak bu, duruma ve hediyenin niteliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Eğer nişan, taraflardan birinin ağır kusuru nedeniyle bozulmuşsa, diğer taraf manevi tazminat talep edebilecektir.

Boşanma Davaları

Boşanma davası, evlilik birliği içerisindeki tarafların evliliklerini yasal olarak sonlandırmak istediklerinde başvurdukları hukuki süreçtir. Türkiye’de aile hukuku, boşanma davalarını çeşitli nedenler ve prosedürler çerçevesinde ele alır. Aile hukukunda en sık karşılaşılan konulardan biri boşanma davasıdır. Türk Medeni Kanunu’na göre, boşanma davası açabilmek için geçerli nedenlerin olması gerekir. Bunlar arasında zina, şiddetli geçimsizlik, terk etme gibi nedenler sayılabilir. Boşanma davası açmak isteyen eşlerin bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Öncelikle eşlerden birisinin veya her ikisinin boşanmaya karar vermesi boşanma davasının açılmasında ilk aşamadır. Boşanma davası açmak için bir boşanma avukatına ihtiyacınız vardır. Boşanma davası, ilgili aile mahkemesinde açılır. Davanın süresi, davanın niteliğine ve tarafların anlaşma durumuna göre değişkenlik gösterir. Avukatınız sizin adınıza talepleriniz doğrultusunda dava dilekçesini hazırlayacak ve mahkemeye sunacaktır. Boşanma davası sürecinde eşlerin nafaka, velayet, mal paylaşımı gibi konularda anlaşmaya varması veya anlaşamadıklarında mahkeme tarafından karar verilmesi gerekir. Boşanma davası sonunda mahkeme boşanma kararını verir ve bu karar kesinleştikten sonra eşler yasal olarak boşanmış olurlar.

Boşanma Davasında Mal Paylaşımı

Boşanma davalarında mal paylaşımı, Türkiye’de çiftlerin en hassas konularından biridir. Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat, boşanma durumunda mal paylaşımını nasıl gerçekleştireceğininin hukuki çerçevesini düzenler. Türkiye’de evli çiftlerin malları, evlilik süresince belirli bir mal rejimine tabidir. Yasal mal rejimi “edinilmiş mallara katılma rejimi” olmakla birlikte, çiftler evlenirken farklı bir mal rejimi seçebilirler.

Boşanma durumunda, çiftlerin evlilik süresince edindikleri mallar, yasal mal rejimine göre paylaştırılır. Her iki tarafın da bu mallara katkıları dikkate alınır. Boşanma sürecinde, tarafların sahip olduğu malların bir listesi çıkarılır ve bu malların değerlendirilmesi yapılır. Bu değerlendirme, genellikle uzman bir değerlendirici tarafından gerçekleştirilir.

Mal paylaşımında bazı hususlar ayrıca dikkate alınmalıdır. Bunlardan birisi tarafların evlilik öncesi sahip olduğu kişisel malların genellikle mal paylaşımına dahil edilmemesidir. Mal paylaşımı yapılırken, çiftlerin ortak veya kişisel borçları da dikkate alınır. Eğer boşanmış çiftlerin çocukları varsa, çocukların ihtiyaçları ve refahı da mal paylaşımı kararlarında önemli bir faktördür.

Soybağı Davaları

Soybağı davaları aile hukukunun önemli bir parçasını oluşturur ve genellikle nüfus kayıtlarının düzeltilmesi, babalık davaları ve evlat edinme gibi konuları içerir. Soybağı davaları çeşitli konularda açılabilmektedir. Tarafların taleplerine göre açılacak bu davaların avukatlar tarafından takip edilmesi önemlidir.

Nüfus kayıtlarında yer alan soybağı ile ilgili hataların düzeltilmesi amacıyla nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davaları açılır. Çocuğun biyolojik anne veya babasının tespiti için babalık ve annelik tespiti davaları açılır. Genellikle DNA testi gibi bilimsel yöntemler bu süreçte önemli rol oynar ve davalarda somut delil olarak iddianın ispatında kullanılırlar. Bu süreçte bilimsel deliller kritik önem taşır. Bazı durumlarda, kişiler üzerlerine atılı olan çocuk üzerindeki babalık veya annelik iddiasını reddedebilirler bu reddin yasal olarak tanınması için babalık ve analık reddi davaları açılır.

Soybağı ile ilgili davaları açma hakkı genellikle doğrudan ilgili kişilere aittir. İlgili kişiler aile hukuku alanında yetkin bir avukat aracılığıyla davalarının takibini sağlayabilir ve hukuki uyuşmazlıklarını çözümleyebilirler.  Soybağı davası açmak istiyorsanız veya süreçle ilgili danışmanlık almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Evlat Edinmenin Hukuki Koşulları

Evlat edinme süreci evlat edinen ve evlat edinilen kişiler için hem duygusal hem de hukuki açıdan önemli bir süreçtir. Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat, evlat edinme işlemlerini düzenler ve çeşitli koşullar getirir. Evlat edinme sürecinin belirli hukuki şartları vardır. Evlat edinmek isteyen kişinin en az 30 yaşında olması ve evli ise eşinin de evlat edinmeye rıza göstermesi gerekmektedir. Bekar kişilerin de evlat edinmesi mümkündür ancak bu durumda daha fazla kısıtlama olabilir. Evlat edinmek isteyen kişilerin, çocuğa bakabilecek maddi ve sosyal koşullara sahip olması beklenir. Bu, çocuğun sağlıklı bir ortamda büyümesini sağlamak için önemlidir. Ayrıca evlat edinmek isteyen kişilerin, çocuğu büyütecek fiziksel ve ruhsal sağlığa sahip olmaları gerekmektedir. 

Evlat edinme süreci ve yasal işlemler yetkili aile mahkemesine yapılan resmi bir başvuru ile başlar. Bu başvuruda, evlat edinme şartlarının yerine getirildiğine dair belgeler sunulur. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan sosyal incelemeler, evlat edinme sürecinin önemli bir parçasıdır. Bu incelemelerle evlat edinmek isteyen kişilerin uygunluğunu değerlendirilir. Evlat edinme işlemi, mahkeme tarafından verilen bir kararla resmiyet kazanır. Mahkeme, çocuğun menfaatlerini gözeterek kararını verir.

Business Transactions

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Breach of Contract

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Incorporation & Joint Ventures

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Small Business Counseling

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Avukatınızla Görüşün