• Piazza AVM No:69/C Kapı No: 222 Maltepe / İstanbul

Bilişim Hukuku

Bilişim hukukuna ilişkin temel yasal düzenlemeler 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Bilişim Suçlarına ilişkin maddelerinde yer alır.

Bilişim hukuku, teknolojinin kullanımıyla ortaya çıkan hukuki sorunları inceleyen ve çözümleyen bir hukuk dalıdır. Bu alan internet kullanımı, bilgisayarlar, akıllı telefonlar, dijital veri depolama, yazılım, elektronik iletişimdeki suçlar, telif hakkı davaları, veri güvenliği, veri gizliliği ihlal davaları, elektronik işlemler, elektronik imza, sosyal medya, internet dolandırıcılığı davaları, siber saldırı davaları, bilgi toplama ve diğer teknolojilerle ilgili hukuki süreçleri kapsar. Müvekkillerimizin dijitalde de haklarını korumak için hukuki çözümler sunarak her adımda yasal destek sağlıyoruz. Siz de bilişim hukuku konularında hukuki danışmanlık almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bilişim Hukuku Nedir?

Bilişim hukuku, teknoloji ve internetin hızla geliştiği günümüz dünyasında önemli bir yer tutar. Dünyada Türkiye’de bu alanda yaşanan gelişmeler, bilişim hukukunun kapsamını ve önemini artırmaktadır.

Bilişim Hukukunun Tanımı ve Kapsamı

Bilişim hukuku, internet ve teknolojiyle ilişkili hukuki konuları kapsar. Bu alan, siber güvenlikten veri korumaya, elektronik ticaretten fikri mülkiyet haklarına kadar geniş bir yelpazeyi içerir.

  1. Siber Güvenlik: Siber suçlar ve bunlara karşı alınan önlemler, bilişim hukukunun önemli bir parçasıdır. Türkiye’de bu alandaki yasal düzenlemeler, siber suçların önlenmesi ve cezalandırılmasını hedefler.

  2. Veri Koruma ve Gizlilik: Kişisel verilerin korunması, bilişim hukukunun en kritik konularından biridir. Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), bu alandaki temel yasal çerçeveyi oluşturur.

  3. Elektronik Ticaret: İnternet üzerinden yapılan ticari faaliyetler, elektronik ticaret yasaları ile düzenlenir. Türkiye’de bu alandaki mevzuat, tüketicilerin korunmasını ve adil ticaret uygulamalarını teşvik eder.

  4. Fikri Mülkiyet Hakları: Dijital ortamda eserlerin korunması, bilişim hukukunun bir diğer önemli yönüdür. Türkiye’de, telif hakları ve marka hukuku bu konuda yasal çerçeveyi sağlar.

Kurumların Bilişim Hukuku İhtiyaçları

Veri Güvenliği

Kurumların verileri, çoğu zaman işletmelerin en önemli varlıklarıdır. Bu nedenle, veri güvenliği kurumların öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Kurumlar, veri güvenliği konusunda hukuki danışmanlık ve diğer hizmetlerden faydalanabilirler. Bilişim hukuku kapsamında, kurumların veri güvenliği konusu, teknolojinin hızla ilerlemesi ve siber tehditlerin artmasıyla giderek daha da fazla önem kazanmaktadır. Türkiye'de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kurumların kişisel verileri koruma yükümlülüklerini düzenler. Bu kanun, veri güvenliği politikalarının oluşturulmasını ve uygulanmasını zorunlu kılar.Kurumlar, veri ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

İnternet ve Dijital İçerik

İnternet ve dijital içerik, günümüzde bilişim hukukunun en önemli konularından biridir. Kurumların, internet ve dijital içerik ile ilgili birçok hukuki sorunu olabilir. Bu sorunlar arasında, telif hakları, fikri mülkiyet hakları, domain adı çekişmeleri ve internet suçları yer alır. Türkiye’de bu alan, çeşitli yasal düzenlemeler ve yönetmelikler ile şekillendirilmiştir. Dijital içeriklerin telif hakları, eser sahibinin haklarını korumayı amaçlar. Türkiye'de Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, bu tür içerikler için yasal bir çerçeve sunar. İnternet üzerinde yayınlanan içeriklerin yönetimi, BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından düzenlenir. Bu düzenlemeler, içeriklerin yasalara uygunluğunu ve etik standartları korumayı hedefler. Kişisel verilerin korunması, internet ve dijital içeriklerin kullanımında önemli bir yere sahiptir. KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu), bu konuda temel yasal rehberdir. İçerik sağlayıcılar, yayınladıkları içeriklerin yasalara uygun olmasından sorumludur. Bu, hak ihlallerini önlemek ve kullanıcı gizliliğini korumak için önlemler almayı gerektirir.

Elektronik Ticaret

Kurumlar, elektronik ticaret yoluyla ürün ve hizmetlerini müşterilerine sunmaktadır. Elektronik ticarette, müşteri ile işletme arasındaki sözleşmeler ve ödemeler gibi birçok hukuki konu ve bunlara bağlı uyuşmazlıklar ortaya çıkabilir. Elektronik ticaret, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte hızla büyüyen bir sektör haline gelmiştir. Halen hızla büyümeye devam etmektedir. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, online ticaret işlemlerine dair temel yasal çerçeveyi belirler. Bu kanun, tüketicilerin korunması ve ticaretin şeffaflığını sağlamayı amaçlar. Ayrıca online alışveriş yapan tüketicilerin hakları, söz konusu kanunla birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında korunmaktadır. İşletmeler, elektronik ticarette müşteri verilerini güvenli bir şekilde saklamak ve işlemekle yükümlüdür. Bunun yanı sıra işletmeler, web sitelerinde veya elektronik ticaret platformlarında, şirket bilgileri, ürün bilgileri ve fiyatlandırma gibi konularda net bilgiler sunmak zorundadır. İşletmelerin, kullanıcıların verilerini nasıl işleyeceğine dair açık bir gizlilik politikası ve kullanım şartları belirlemeleri elektronik ticarette önem arz etmektedir.

Kurumlara Sunulan Bilişim Hukuku Hizmetleri

Bilişim hukuku hizmetleri, kurumların ihtiyaçlarına göre değişebilir. Ancak, genel olarak şu hizmetler sunulmaktadır:

Hukuki Danışmanlık

Bilişim hukuku alanında uzman bir avukat, kurumlara hukuki danışmanlık hizmeti sunabilir. Bu hizmet kapsamında, kurumların bilişim hukuku konularında karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunulabilir.

Sözleşme Hazırlama ve İnceleme

Kurumların elektronik ticaret, veri güvenliği ve diğer bilişim hukuku konularında sözleşmeleri hazırlaması veya incelemesi gerekebilir. Bu nedenle, bilişim hukuku avukatları, kurumların ihtiyacına göre sözleşme hazırlama veya inceleme hizmeti sunabilirler.

Fikri Mülkiyet Hakları

Kurumlar, elektronik ticaret yoluyla ürün ve hizmetlerini müşterilerine sunmaktadır. Elektronik ticarette, müşteri ile işletme arasındaki sözleşmeler ve ödemeler gibi birçok hukuki konu ortaya çıkabilir.

Dava ve İhtilafların Çözümü

Kurumlar, bilişim hukuku ile ilgili dava ve ihtilaflarla da karşılaşabilirler. Bilişim hukuku avukatları, bu tür davaları ve ihtilafları çözmek için kurumlara yardımcı olabilirler.

Eğitim ve Bilgilendirme

Kurumlar, bilişim hukuku konusunda kendilerini ve çalışanlarını bilgilendirmek için eğitimlere ihtiyaç duyabilirler. Bilişim hukuku avukatları, kurumlara bilişim hukuku konusunda eğitim ve bilgilendirme hizmeti sunabilirler.

Bilişim hukuku, teknolojik gelişmeler ile birlikte önem kazanan bir hukuk dalıdır. Kurumlar, bilişim hukuku konularında birçok ihtiyaçları olabilir ve bilişim hukuku avukatları bu ihtiyaçları karşılamak için birçok hizmet sunabilirler. Bu hizmetler arasında hukuki danışmanlık, sözleşme hazırlama ve inceleme, fikri mülkiyet hakları, dava ve ihtilafların takibi ve çözümü, eğitim ve bilgilendirme gibi hizmetler yer almaktadır.

Business Transactions

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Breach of Contract

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Incorporation & Joint Ventures

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Small Business Counseling

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Avukatınızla Görüşün