Boşanma sürecini yönetirken karşılaşabileceğiniz hukuki zorluklar, tecrübeli bir boşanma avukatının rehberliğiyle daha kolay aşılabilir.

Kocaeli’de Boşanma Süreçleri

Kocaeli’de boşanma sürecine girmiş ve bu konuda Kocaeli boşanma avukatı arayan kişiler için, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun boşanma maddelerine uygun, adil ve şeffaf hukuki destek sağlamak hukuk büromuzun önceliğidir. Tarafların boşanma sürecine adım atmadan önce bu süreçte karşılaşabilecekleri hukuki çerçeve hakkında bilgi sahibi olması önemli bir konudur.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Kocaeli boşanma davaları anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası olarak açılabilir. Kocaeli boşanma avukatları anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında müvekkillerine birebir hukuki danışmanlık hizmeti sunarak haklarını en etkili olacak şekilde korurlar.

Kocaeli Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma, tarafların evliliklerini sonlandırmak konusunda karşılıklı anlaşmaya vardıkları bir süreçtir. Bu süreçte, eşler boşanma şartları üzerinde karşılıklı anlaşmaya varır ve genellikle daha az zaman alır. Kocaeli’de anlaşmalı boşanma davalarında, eşlerin en az bir yıllık evli olmaları ve ortak bir boşanma protokolü hazırlamaları gerekmektedir. Bu protokol, mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti gibi konuları içermelidir. Anlaşmalı boşanma, genellikle daha az maliyetli, daha hızlı ve duygusal açıdan daha az yıpratıcıdır.

Kocaeli Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma, tarafların boşanma şartları konusunda anlaşamadığı durumlarda ortaya çıkar. Tarafların anlaşamadığı konular hakkında çekişmeli boşanma davalarında mahkeme tarafından hüküm kurulur. Bu tür boşanmalarda, her iki taraf da kendi iddialarını ve savunmalarını mahkemeye sunar. Çekişmeli boşanma süreçleri genellikle daha uzun sürer ve daha karmaşık hukuki mücadeleler gerektirir. Kocaeli’de çekişmeli boşanma davalarında mahkeme tarafların delillerini değerlendirir ve çocukların velayeti, mal paylaşımı, nafaka gibi konularda karar verir. Bu süreç detaylı hukuki bilgi ve deneyim gerektirir, bu nedenle uzman bir Koceli boşanma avukatının rehberliği bu süreçte hayati öneme sahiptir.

Kocaeli Boşanma Avukatı Nasıl Seçilir ?

Kocaeli’de boşanma avukatı seçerken, tecrübe, uzmanlık alanları ve iletişim becerileri gibi önemli kriterleri göz önünde bulundurmak gerekir. Boşanma süreci, hassas ve kişisel bir konu olduğu için, güven veren ve durumu anlayan bir avukat seçmek önemlidir. Kocaeli boşanma avukatı seçerken, önceki davalarındaki başarı oranlarını, müvekkillerinin geri bildirimlerini, tecrübesini ve hukuki yaklaşımını değerlendirmek yararlı olacaktır.

Kocaeli Boşanma Avukatı Hizmetleri

Boşanma davalarında Kocaeli boşanma avukatları çeşitli avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunar. Bu hizmetler; mal paylaşımı, velayet, nafaka, boşanma davası süreci danışmanlığı ve boşanma davası yönetimi gibi konuları kapsar. Her müvekkilin özel durumu dikkate alınarak, Kocaeli boşanma avukatı tarafından kişiselleştirilmiş ve etkili çözümler sunulmaktadır.

Kocaeli Boşanma Avukatı ile İletişim

Kocaeli boşanma avukatı seçerken avukat ile iletişim imkanları son derece önemlidir. Müvekkiller ile düzenli olarak iletişim kurarak, davalarının her aşamasında onları bilgilendiren bir avukat sürecin açık yönetilmesine olanak sağlar. Kocaeli boşanma avukatı ile iletişim için 0530 115 42 52 numaralı telefonumuzu, [email protected] mail adresimizi veya web sitemizdeki iletişim formunu kullanabilirsiniz.

aile hukuku

aile hukuku

Kocaeli Boşanma Avukatı 2024 Yılı Ücretleri

2024 yılında Kocaeli boşanma avukatı olarak sunulan hizmetlerin ücretlendirmesine, yerel baroların ve Türkiye Barolar Birliğinin düzenlemeleri ile karar verilir. Avukatlar ücret olarak en az Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenmiş avukatlık ücretini almak zorundadır. Bu tarifenin yanı sıra yerel barolar da davanın görüleceği şehre ve dava alanlarına göre bir ücret tarifesi yayınlamaktadır. 2024 yılı için Türkiye Barolar Birliği’nin yayınlamış olduğu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde boşanma davası asgari avukatlık ücreti 17.900 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücret KDV dahil 19.690 TL olmaktadır. Kocaeli boşanma avukatı ücreti belirlenirken dikkate alınması gerekli tarife ise Kocaeli Barosu tarafından 2024 yılında yayınlanan Kocaeli Barosu 2024 Avukatlık Ücret tarifesidir. Kocaeli Barosu 2024 Kocaeli boşanma avukatı hizmet ücretlerini; Kocaeli Anlaşmalı Boşanma Davaları için 40.000 TL, Kocaeli Çekişmeli Boşanma Davaları için 60.000 TL, Kocaeli Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları ise 60.000 TL’den az olmamak üzere hükmolunan tazminat miktarının %15’i olarak belirlemiştir. Avukat ve müvekkil arasında belirlenen 2024 avukatlık ücretleri asgari sınırın altında kalmamak üzere davanın görüleceği şehre, dosyaya harcanacak zamana ve emeğe göre değerlendirilerek belirlenmektedir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davasının süresi, davanın özelliklerine ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkların boyutuna, tarafların taleplerine bağlı olarak değişebilir. Kocaeli’de boşanma davaları genellikle birkaç aydan bir yıla kadar sürebilir. Ancak, taraflar arasında anlaşma sağlanması durumunda bu süreç daha hızlı ilerleyebilir. Her davanın kendine özgü koşulları olduğu için, tahmini süre konusunda en doğru bilgiyi Kocaeli boşanma avukatı ile görüşerek alabilirsiniz.

Türk Medeni Kanunu’nda Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Türk Medeni Kanunu, boşanmayı düzenleyen maddelerde çeşitli boşanma sebeplerini belirtir. Bunlar arasında zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması gibi durumlar yer alır. Boşanmayı talep eden ve boşanma sebeplerinden birisinin meydana gelmesi sonucunda Kocaeli boşanma avukatları boşanma davalarını hızlı bir şekilde açar ve takip ederler.

1.Zina Sebebiyle Boşanma Avukatı

Kanun, zina yapan eşe karşı diğer eşin boşanma davası açma hakkına sahip olduğunu belirtir. Bu madde doğrultusunda eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Dava açmaya hakkı olan eş boşanma sebebine konu zinayı öğrenirse öğrenmesinden başlayarak altı ay geçtiğinde ve zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Eşini affeden tarafın dava hakkı yoktur. Alanında uzman bir Kocaeli boşanma avukatı ile boşanma süreci en kolay şekilde atlatılabilir.

2.Hayata Kast, Pek Kötü ve Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Avukatı

Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

3.Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Avukatı

Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman Kocaeli boşanma avukatı ile boşanma davası açabilir. Boşanma avukatının ulaşılabilir iletişime açık olması Kocaeli boşanma davası süreçlerini kolaylaştırmaktadır.

4.Terk Sebebiyle Boşanma Avukatı

Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğer eşi ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Bu durumda da terk sebebiyle Kocaeli boşanma avukatı aracılığıyla Kocaeli boşanma davası açılması kanunen mümkündür.

5.Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Avukatı

Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş Kocaeli boşanma avukatı aracılığıyla boşanma davası açabilir.

6.Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Avukatı

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte davaya başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

boşanma avukatı

Kocaeli Boşanma Davası Aşamaları

Tarafların resmi olarak boşanmış sayılmaları için mahkeme tarafından boşanma kararı verilmiş ve bu karar kesinleşmiş olmalıdır. Boşanma dava açma, delil sunma ve duruşmalardan oluşan bir süreçtir. Kocaeli’deki boşanma davalarında bu aşamaların her biri büyük önem taşır. Kocaeli boşanma avukatı, boşanma davalarında etkin hukuki destek sunarak davayı takip eder.

Boşanma Davası Açma ve İlk Duruşma

Kocaeli’de açılan boşanma davaları, ilgili mahkemeye dilekçeyle başvurularak açılır. İlk duruşmada, tarafların iddiaları ve savunmaları dinlenir.

Boşanma Davasında Delillerin Sunulması ve Karar Aşaması

Kocaeli boşanma davası sürecinde her iki taraf da iddialarını desteklemek için delil sunabilir. Mahkeme, sunulan delilleri değerlendirerek kararını verir.

Boşanma Davasında Çocukların Velayeti

Boşanma davalarında çocukların velayeti bir diğer önemli konudur. Çocukların menfaatleri gözetilerek velayet kararı verilir. Bu karar, çocukların eğitimi, yaşam standardı,psikolojik ve fiziksel sağlığı ve genel refahı göz önünde bulundurularak alınır. Velayet kararı verilirken çocuğun yaşı ve tercihi de dikkate alınabilmektedir. Velayet, sadece çocuğun günlük bakımını ve eğitimini içermez, aynı zamanda çocuğun yasal temsilcisi olarak hareket etme, çocuğun varlıklarını yönetme ve çocuğun genel sağlık, eğitim ve refahı ile ilgili kararlar alma yetkisini de kapsar.

Boşanma Davasında Nafaka

Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma davalarında nafaka, maddi destek sağlama yükümlülüğünü ifade eder. Ekonomik durumu daha zayıf olan eşin ve müşterek çocukların boşanma sonrasında maddi desteklenmesi amacıyla nafakaya hükmedilir. Kocaeli boşanma avukatları aracılığıyla nafaka taleplerini açıkça mahkemeye sunmak yasal süreçte önemlidir.
Nafaka, hukukumuzda yoksulluk nafakası, tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yardım nafakası olarak dört türde olabilir. Nafaka miktarı ve süresi, dava koşullarına ve tarafların maddi durumlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Türk Medeni Kanunu, boşanma sonrası maddi dengesizliklerin giderilmesi ve özellikle çocukların refahının korunması amacıyla bu hükümleri içermektedir. Nafaka yükümlülükleri, mahkemenin kararı ile belirlenir ve yasal olarak bağlayıcıdır.

Boşanma Davasında Tazminat

Kocaeli boşanma davalarında tazminat, boşanma sonucunda mağdur olan tarafa, yaşanan manevi veya maddi zararlar için ödenen bir bedeldir. Tazminat, boşanmanın neden olduğu zararları telafi etmek amacıyla talep edilebilir ve iki ana kategoriye ayrılır: maddi tazminat ve manevi tazminat. Kocaeli boşanma avukatları maddi ve manevi tazminat davalarında hizmet verir. Eğer boşanma sonucunda bir taraf maddi zarara uğramışsa, bu zararın karşılanması için maddi tazminat talep edilebilir. Evlilik süresince kariyerinden veya iş fırsatlarından feragat eden bir eş, boşanma sonrası maddi zararının tazmini için talepte bulunabilir. Boşanma sürecinde yaşanan manevi acı, ızdırap veya onur kırıcı durumlar sebebiyle mağdur olan tarafa ödenen tazminat ise manevi tazminattır. Tazminat talepleri ve miktarları, her bir boşanma davasının koşullarına, eşlerin ekonomik ve sosyal durumlarına göre değişkenlik gösterir. Mahkeme, tarafların taleplerini, evliliğin süresini, tarafların ekonomik ve sosyal durumlarını, boşanma sebeplerini ve diğer ilgili faktörleri dikkate alarak bir karar verir.

Boşanma Davasında Mal Paylaşımı

Kocaeli boşanma avukatı boşanma sürecinde olan kişilerin Türk Medeni Kanunu’nun öngördüğü şekilde adil ve dengeli bir mal paylaşımı elde etmelerine yardımcı olur. Boşanma davalarında mal paylaşımı konusu hukukun ve adaletin titizlikle uygulanmasını gerektirir. Kocaeli boşanma davalarında mal paylaşımı, evlilik birliği içinde edinilen malların nasıl paylaştırılacağına dair kararları içerir. Türk Medeni Kanunu, boşanma durumunda edinilmiş mallara katılma rejimini benimser. Bu, evlilik süresince edinilen malların her iki eş arasında adil bir şekilde paylaştırılması anlamına gelir. Ancak, kişisel mallar (miraslar, kişisel hediyeler vb.) bu paylaşıma dahil edilmez. Mal paylaşımında, tarafların mali durumları, evlilik süresince edinilen varlıklar ve tarafların ekonomik katkıları dikkate alınır. Bu süreçte, malların değerlendirilmesi, borçların hesaplanması ve varlıkların adil bir şekilde bölüştürülmesi gerekmektedir. Malların değerlendirilmesi, mal paylaşımı sürecinin en önemli aşamalarından biridir. Anlaşmazlık durumlarında, mal paylaşımı mahkeme tarafından karara bağlanır. Bu süreçte, eşlerin haklarının korunması ve adil bir paylaşımın sağlanması için hukuki destek şarttır. Kocaeli’de boşanma avukatları anlaşmazlıkların çözümünde müvekkillerini temsil ederek, haklarının en iyi şekilde savunulmasını sağlar.

Kocaeli Boşanma Avukatının Bakabileceği Davalar:

 • Çekişmeli boşanma davaları
 • Anlaşmalı boşanma davaları
 • Anlaşmalı boşanma davası protokolü hazırlanması
 • Boşanma davası nafaka talepleri
 • Boşanma davası tazminat talepleri
 • Boşanma davası velayet talepleri
 • Boşanma davası mal paylaşımı talepleri
 • Zina sebebiyle boşanma davası
 • Hayata kast sebebiyle boşanma davası
 • Pek kötü ve onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası
 • Suç işleme sebebiyle boşanma davası
 • Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası
 • Terk sebebiyle boşanma davası
 • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası
 • Evlilik birliğinin temelinde sarsılması sebebiyle boşanma davası

Kocaeli Boşanma Avukatı Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma davası ne kadar sürer?

Boşanma davaları anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma davası olarak açılabilir. Davaların ne kadar süreceği ilgili mahkemenin iş yoğunluğu, delillerin sunulması, celseler arasındaki süreler, eksik hususların tamalanması gibi etmenlerle şekillenir. Uygulamada anlaşmalı boşanma davaları ortalama olarak 2-3 ay içerisinde karara bağlanabilirken çekişmeli boşanma davaları daha uzun sürmektedir. Çekişmeli yani tarafların anlaşamadığı boşanma davaları ortalama 1,5 yıl sürebilir. Taraflardan birisi ilk derece mahkemesi kararına karşı üst mahkemeye başvurursa üst mahkemede de ortalama 1 yıl daha devam eden bir dava söz konusu olacaktır.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer?

Çekişmeli yani tarafların velayet, tazminat, nafaka gibi bazı talepleri hakkında anlaşamadığı boşanma davaları ilk derece mahkemesi olan Aile Mahkemesi’nde açıldıktan sonra ortalama 1-1,5 yıl arası sürebilir.

Boşanma davası nereden açılır?

Boşanma davaları, yetkili ve görevli mahkeme olan eşlerden birisinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer Aile Mahkemesi’ne yazılmış boşanma dilekçesini adliyelerdeki hukuk ön bürosuna vererek veya UYAP üzerinden dava dilekçesinin elektronik ortamdan gönderilmesi ile açılabilmektedir. Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesi’dir. Eğer bir yerde Aile Mahkemesi yok ise boşanma davasına bakacak mahkeme Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi olacaktır.Dava boşanma talebi olan kişi tarafından veya vekaletname ile yetkilendirdiği avukatı tarafından açılıp takip edilebilmektedir.

Boşanma davasında hakim neye dikkat eder?

Boşanma davası evlilik birliğinin son bulması için gidilen yargı yoludur. Boşanma davası anlaşmalı veya çekişmeli olarak açılabilir. Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların boşanma taleplerinin mahkemede beyan edilmesi, açılan davanın her iki eş tarafından kabulü ve boşanma protokolü dikkate alınır. Çekişmeli boşanma davalarında eşlerin kusurlu olup olmadığının mahkemece tespiti yapılır. Mahkemece evlilik birliği devamının aile bakımından çekilmez hale gelmesine sebep olan faktörler göz önüne alınır ve değerlendirilir. Bu faktörler evlilik birliği içerisinde zina, hayata kast, onur kırıcı davranışlar, suç işleme, terk, akıl hastalığı, haysiyetsiz hayat sürme, evlilik birliğini temelden sarsma davranışları olarak çeşitlendirilebilir. Mahkeme bu somut gerekçelerin oluşup oluşmadığına dikkat eder.

Boşanma davasında çocuk kime verilir?

Velayet; çocukların eğitim, öğretim, bakım, temsil, korunma ve temsil edilmesi görevlerini kapsar. Velayetin hangi ebeveyne verileceği hususunda mahkemece çocuğun üstün yararı göz önünde bulundurularak karar verilir. Çocuk anne ve babasından hangisinin yanında yaşarken daha iyi sosyal ve ekonomik imkanlara sahip olabilecekse velayet o ebeveyne verilir. Eğer imkanlar bakımından iki taraf arasında fark yok ise bu halde velayetin anneye verilmesi olasılığı daha yüksektir.