Maltepe, İstanbul’un en yoğun nüfusa sahip ilçelerinden biri olup, aynı zamanda boşanma davalarının sıkça yaşandığı bir bölgedir. Bu nedenle Maltepe’de güvenilir bir boşanma avukatı seçmek, sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesi için kritik öneme sahiptir. Maltepe boşanma avukatı olarak, Maltepe’de boşanma süreçlerinizde yanınızda yer alarak, bu zorlu süreci sizin için kolaylaştırmayı amaçlıyoruz.

Maltepe’de Boşanma Süreçleri

Boşanma süreçleri, çiftlerin arasındaki anlaşmazlıkların boyutuna ve taleplere göre değişiklik gösterir. Boşanma davaları anlaşmalı ve çekişmeli boşanma olmak üzere iki ana kategoride incelenebilir. Maltepe boşanma avukatı, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında size en iyi avukatlık hizmetini sunmayı hedefler.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açma süreci, öncelikle davanın türüne göre değişiklik gösterir. Anlaşmalı boşanmalarda, tarafların ortak bir dilekçe ile mahkemeye başvurması gerekirken, çekişmeli boşanmalarda ise dava, davanın açılacağı tarafın avukatı tarafından hazırlanan dilekçe ile başlatılır. Dava sürecinin devamında davacı tarafın dava dilekçesine davalı taraf avukatı cevap dilekçesi gönderir.

Maltepe Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma süreçleri, tarafların evliliklerini sonlandırma konusunda anlaşmaya varmaları ve bu anlaşmayı bir protokolle belgelemeleri durumunda tercih edilir. Bu protokol, mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti gibi konuları içermelidir. Anlaşmalı boşanma, genellikle daha az maliyetli, daha hızlı ve duygusal açıdan daha az yıpratıcıdır.
Maltepe anlaşmalı boşanma davalarında, anlaşmalı boşanma protokollerinin hazırlanması ve sürecin hızlı bir şekilde tamamlanması için profesyonel destek sağlıyor süreci şeffaf iletişim içerisinde yürütüyoruz.

Maltepe Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanmalar, taraflar arasında anlaşmazlık bulunması ve bu anlaşmazlıkların mahkeme kararıyla çözülmesi gerektiği durumlardır. Bu süreç, anlaşmalı boşanmalara göre daha uzun ve karmaşık olabilir.Tarafların anlaşamadığı konular hakkında çekişmeli boşanma davalarında mahkeme tarafından hüküm kurulur. Bu tür boşanmalarda, her iki taraf da kendi iddialarını ve savunmalarını mahkemeye sunar. Çekişmeli boşanma süreçleri genellikle daha uzun sürer ve daha karmaşık hukuki mücadeleler gerektirir. Maltepe’de çekişmeli boşanma davalarında mahkeme tarafların delillerini değerlendirir ve çocukların velayeti, mal paylaşımı, nafaka gibi konularda karar verir. Bu süreç detaylı hukuki bilgi ve deneyim gerektirir, bu nedenle uzman bir Maltepe boşanma avukatının rehberliği bu süreçte hayati öneme sahiptir

Maltepe Boşanma Avukatı Nasıl Seçilir?

Boşanma avukatı seçerken, avukatın tecrübesi, iletişim becerileri ve daha önceki davalarındaki başarıları gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Boşanma süreci, hassas ve kişisel bir konu olduğu için, güven veren ve durumu anlayan bir avukat seçmek önemlidir. Maltepe boşanma avukatı seçerken, önceki davalarındaki başarı oranlarını, müvekkillerinin geri bildirimlerini, tecrübesini ve hukuki yaklaşımını değerlendirmek yararlı olacaktır.

Maltepe Boşanma Avukatı Hizmetleri

Maltepe boşanma avukatlık ve danışmanlık hizmetimizle, boşanma sürecinizin her aşamasında yanınızdayız. Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, velayet, nafaka, mal paylaşımı ve tazminat gibi konularda profesyonel destek sağlıyoruz. Boşanma davalarında Maltepe boşanma avukatları çeşitli avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunar. Bu hizmetler; mal paylaşımı, velayet, nafaka, boşanma davası süreci danışmanlığı ve boşanma davası yönetimi gibi konuları kapsar. Her müvekkilin özel durumu dikkate alınarak, Maltepe boşanma avukatı tarafından kişiselleştirilmiş ve etkili çözümler sunulmaktadır. Boşanma avukatları, müvekkillerine kapsamlı avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sağlayarak önemli bir destek sunar. Sunulan bu hizmetler; mal paylaşımı konusunda adil bir çözüm bulunması, çocukların velayeti, yoksulluk nafakası dahil olmak üzere nafaka talepleri, boşanma davası sürecinin her aşamasında danışmanlık ve boşanma davasının etkili bir şekilde yönetilmesi gibi önemli konuları içermektedir. Maltepe’de faaliyet gösteren boşanma avukatları, her müvekkilin benzersiz durumunu dikkate alır. İletişim becerileri yüksek, empati sahibi ve tecrübeli avukatlar, müvekkillerinin haklarını koruyarak, onların menfaatlerini en iyi şekilde temsil etmek için kişiselleştirilmiş ve etkili çözümler sunmaktadır. Bu süreçte, avukatlar, boşanma davasının her aşamasında müvekkillerini bilgilendirir, stratejik planlamalar yapar ve olası sonuçlar hakkında rehberlik eder.

Maltepe Boşanma Avukatı ile İletişim

Maltepe boşanma avukatı seçerken avukat ile iletişim imkanları son derece önemlidir. Müvekkiller ile düzenli olarak iletişim kurarak, davalarının her aşamasında onları bilgilendiren bir avukat sürecin açık yönetilmesine olanak sağlar. Boşanma, genellikle karmaşık ve stresli olabilir. Bu nedenle, müvekkiller ile düzenli olarak iletişim kurarak, davalarının her aşamasında onları bilgilendiren ve sürecin her adımını şeffaf bir şekilde yöneten bir avukat, müvekkillerinin zihnindeki soru işaretlerini gidermeye ve sürece dair güven sağlamaya yardımcı olur. Avukatınızla iletişim, sadece davaların güncel durumu hakkında bilgi almakla sınırlı değildir. Aynı zamanda, dava sürecinde ortaya çıkabilecek endişelerinizi, beklentilerinizi ve sorularınızı avukatınıza iletebilmek, strateji üzerine tartışmalar yapmak ve olası senaryoları değerlendirmek için de önemlidir. Bu nedenle, Maltepe boşanma avukatı ile düzenli ve açık bir iletişim kanalı oluşturmak, müvekkillerin sürece aktif bir şekilde katılımını ve sürecin her aşamasında bilinçli kararlar almasını sağlar. Maltepe boşanma avukatı ile iletişim için 0530 115 42 52 numaralı telefonumuzu, [email protected] mail adresimizi veya web sitemizdeki iletişim formunu kullanabilirsiniz.

Maltepe Boşanma Avukatı 2024 Yılı Ücretleri

2024 yılında Maltepe Boşanma Avukatı olarak sunulan hizmetlerin ücretlendirmesine, yerel baroların ve Türkiye Barolar Birliğinin düzenlemeleri ile karar verilir. Avukatlar ücret olarak en az Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenmiş avukatlık ücretini almak zorundadır. Bu tarifenin yanı sıra yerel barolar da davanın görüleceği şehre ve dava alanlarına göre bir ücret tarifesi yayınlamaktadır. Maltepe Boşanma Avukatı ücreti belirlenirken dikkate alınması gerekli tarife ise İstanbul Barosu tarafından 2024 yılında yayınlanan İstanbul Barosu 2024 Avukatlık Ücret tarifesidir. Avukat ve müvekkil arasında belirlenen avukatlık ücretleri asgari sınırın altında kalmamak üzere davanın görüleceği şehre, dava konusuna, dosyaya harcanacak zamana ve emeğe göre değerlendirilerek belirlenmektedir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer ?

Boşanma davasının süresi, davanın niteliğine göre değişiklik gösterir. Anlaşmalı boşanma davaları, tarafların evliliklerini sonlandırma konusunda hemfikir olduğu ve boşanma şartlarında anlaştığı durumlarda genellikle birkaç ay içinde tamamlanabilir. Ancak, çekişmeli boşanma davaları, taraflar arasında anlaşmazlık olduğu durumlarda daha uzun sürebilir ve bu süreç birkaç yıla kadar uzayabilir. Maltepe boşanma avukatı, sürecin hızlandırılması ve müvekkillerinin haklarının en iyi şekilde korunması için gerekli adımları atacaktır.

maltepe boşanma avukatı

Türk Medeni Kanunu’nda Boşanma Sebepleri Nelerdir ?

Türk Medeni Kanunu, boşanmayı düzenleyen maddelerde çeşitli boşanma sebeplerini belirtir. Bunlar arasında zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması gibi durumlar yer alır. Boşanmayı talep eden ve boşanma sebeplerinden birisinin meydana gelmesi sonucunda Maltepe boşanma avukatları boşanma davalarını hızlı bir şekilde açar ve takip ederler.

1.Zina Sebebiyle Boşanma Avukatı

Kanun, zina yapan eşe karşı diğer eşin boşanma davası açma hakkına sahip olduğunu belirtir. Bu madde doğrultusunda eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Dava açmaya hakkı olan eş boşanma sebebine konu zinayı öğrenirse öğrenmesinden başlayarak altı ay geçtiğinde ve zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Eşini affeden tarafın dava hakkı yoktur. Alanında uzman bir Maltepe boşanma avukatı ile boşanma süreci en kolay şekilde atlatılabilir.

2.Hayata Kast, Pek Kötü ve Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Avukatı

Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

3.Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Avukatı

Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman Maltepe boşanma avukatı ile boşanma davası açabilir. Boşanma avukatının ulaşılabilir iletişime açık olması Maltepe boşanma davası süreçlerini kolaylaştırmaktadır.

4.Terk Sebebiyle Boşanma Avukatı

Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğer eşi ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Bu durumda da terk sebebiyle Maltepe boşanma avukatı aracılığıyla Maltepe boşanma davası açılması kanunen mümkündür.

5.Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Avukatı

Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.

6.Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Avukatı

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte davaya başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Maltepe Boşanma Davası Aşamaları

Boşanma davası süreci, dava açma ve ilk duruşmadan başlar. Dava açıldıktan sonra, tarafların delilleri sunması ve mahkemenin bu delilleri değerlendirerek karar vermesi aşamasına geçilir. Maltepe boşanma avukatı, bu süreçte müvekkillerini temsil ederek, davanın her aşamasında onlara rehberlik eder.

Boşanma Davası Açma ve İlk Duruşma

Boşanma davası, ilgili aile mahkemesine başvuru yaparak açılır. İlk duruşmada, taraflar ve avukatları mahkemede hazır bulunur.

Boşanma Davasında Delillerin Sunulması ve Karar Aşaması

Davada, tarafların iddialarını destekleyen deliller sunulur. Mahkeme, sunulan delilleri değerlendirerek boşanma kararı verir.

Boşanma Davasında Çocukların Velayeti

Boşanma davalarında en hassas konulardan biri çocukların velayetidir. Mahkeme, çocuğun menfaatlerini gözeterek velayet hakkını annede veya babada belirleyebilir. Bu karar, çocukların eğitimi, yaşam standardı,psikolojik ve fiziksel sağlığı ve genel refahı göz önünde bulundurularak alınır. Velayet kararı verilirken çocuğun yaşı ve tercihi de dikkate alınabilmektedir. Velayet, sadece çocuğun günlük bakımını ve eğitimini içermez, aynı zamanda çocuğun yasal temsilcisi olarak hareket etme, çocuğun varlıklarını yönetme ve çocuğun genel sağlık, eğitim ve refahı ile ilgili kararlar alma yetkisini de kapsar.

Boşanma Davasında Nafaka

Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma davalarında nafaka, maddi destek sağlama yükümlülüğünü ifade eder. Ekonomik durumu daha zayıf olan eşin ve müşterek çocukların boşanma sonrasında maddi desteklenmesi amacıyla nafakaya hükmedilir. Maltepe boşanma avukatları aracılığıyla nafaka taleplerini açıkça mahkemeye sunmak yasal süreçte önemlidir.
Nafaka, hukukumuzda yoksulluk nafakası, tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yardım nafakası olarak dört türde olabilir. Nafaka miktarı ve süresi, dava koşullarına ve tarafların maddi durumlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Türk Medeni Kanunu, boşanma sonrası maddi dengesizliklerin giderilmesi ve özellikle çocukların refahının korunması amacıyla bu hükümleri içermektedir. Nafaka yükümlülükleri, mahkemenin kararı ile belirlenir ve yasal olarak bağlayıcıdır.

Boşanma Davasında Tazminat

Maltepe boşanma davalarında tazminat, boşanma sonucunda mağdur olan tarafa, yaşanan manevi veya maddi zararlar için ödenen bir bedeldir. Tazminat, boşanmanın neden olduğu zararları telafi etmek amacıyla talep edilebilir ve iki ana kategoriye ayrılır: maddi tazminat ve manevi tazminat. Maltepe boşanma avukatları maddi ve manevi tazminat davalarında hizmet verir. Eğer boşanma sonucunda bir taraf maddi zarara uğramışsa, bu zararın karşılanması için maddi tazminat talep edilebilir. Evlilik süresince kariyerinden veya iş fırsatlarından feragat eden bir eş, boşanma sonrası maddi zararının tazmini için talepte bulunabilir. Boşanma sürecinde yaşanan manevi acı, ızdırap veya onur kırıcı durumlar sebebiyle mağdur olan tarafa ödenen tazminat ise manevi tazminattır. Tazminat talepleri ve miktarları, her bir boşanma davasının koşullarına, eşlerin ekonomik ve sosyal durumlarına göre değişkenlik gösterir. Mahkeme, tarafların taleplerini, evliliğin süresini, tarafların ekonomik ve sosyal durumlarını, boşanma sebeplerini ve diğer ilgili faktörleri dikkate alarak bir karar verir.

Boşanma Davasında Mal Paylaşımı

Maltepe boşanma avukatı boşanma sürecinde olan kişilerin Türk Medeni Kanunu’nun öngördüğü şekilde adil ve dengeli bir mal paylaşımı elde etmelerine yardımcı olur. Boşanma davalarında mal paylaşımı konusu hukukun ve adaletin titizlikle uygulanmasını gerektirir. Maltepe boşanma davasında mal paylaşımı, evlilik birliği içinde edinilen malların nasıl paylaştırılacağına dair kararları içerir. Türk Medeni Kanunu, boşanma durumunda edinilmiş mallara katılma rejimini benimser. Bu, evlilik süresince edinilen malların her iki eş arasında adil bir şekilde paylaştırılması anlamına gelir. Ancak, kişisel mallar (miraslar, kişisel hediyeler vb.) bu paylaşıma dahil edilmez. Mal paylaşımında, tarafların mali durumları, evlilik süresince edinilen varlıklar ve tarafların ekonomik katkıları dikkate alınır. Bu süreçte, malların değerlendirilmesi, borçların hesaplanması ve varlıkların adil bir şekilde bölüştürülmesi gerekmektedir. Malların değerlendirilmesi, mal paylaşımı sürecinin en önemli aşamalarından biridir. Anlaşmazlık durumlarında, mal paylaşımı mahkeme tarafından karara bağlanır. Bu süreçte, eşlerin haklarının korunması ve adil bir paylaşımın sağlanması için hukuki destek şarttır. Maltepe’de boşanma avukatları anlaşmazlıkların çözümünde müvekkillerini temsil ederek, haklarının en iyi şekilde savunulmasını sağlar.

aile hukuku

Maltepe Boşanma Avukatının Bakabileceği Davalar:

 • Çekişmeli boşanma davaları
 • Anlaşmalı boşanma davaları
 • Anlaşmalı boşanma davası protokolü hazırlanması
 • Boşanma davası nafaka talepleri
 • Boşanma davası tazminat talepleri
 • Boşanma davası velayet talepleri
 • Boşanma davası mal paylaşımı talepleri
 • Zina sebebiyle boşanma davası
 • Hayata kast sebebiyle boşanma davası
 • Pek kötü ve onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası
 • Suç işleme sebebiyle boşanma davası
 • Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası
 • Terk sebebiyle boşanma davası
 • Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası
 • Evlilik birliğinin temelinde sarsılması sebebiyle boşanma davası

Maltepe Boşanma Avukatı Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma davası ne kadar sürer?

Boşanma davaları anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma davası olarak açılabilir. Davaların ne kadar süreceği ilgili mahkemenin iş yoğunluğu, delillerin sunulması, celseler arasındaki süreler, eksik hususların tamalanması gibi etmenlerle şekillenir. Uygulamada anlaşmalı boşanma davaları ortalama olarak 2-3 ay içerisinde karara bağlanabilirken çekişmeli boşanma davaları daha uzun sürmektedir. Çekişmeli yani tarafların anlaşamadığı boşanma davaları ortalama 1,5 yıl sürebilir. Taraflardan birisi ilk derece mahkemesi kararına karşı üst mahkemeye başvurursa üst mahkemede de ortalama 1 yıl daha devam eden bir dava söz konusu olacaktır.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer?

Çekişmeli boşanma davaları yani tarafların velayet, tazminat, nafaka gibi bazı talepleri hakkında anlaşamadığı boşanma davaları taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulması sürecine bağlı olarak genellikle uzun sürer ve birkaç yıl sürebilir.Çekişmeli ilk derece mahkemesi olan Aile Mahkemesi’nde açıldıktan sonra genelde 1-1,5 yıl arası sürebilmektedir.

Boşanma davası nereden açılır?

Boşanma davaları, yetkili ve görevli mahkeme olan eşlerden birisinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer Aile Mahkemesi’ne yazılmış boşanma dilekçesini adliyelerdeki hukuk ön bürosuna vererek veya UYAP üzerinden dava dilekçesinin elektronik ortamdan gönderilmesi ile açılabilmektedir. Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesi’dir. Eğer bir yerde Aile Mahkemesi yok ise boşanma davasına bakacak mahkeme Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi olacaktır. Dava boşanma talebi olan kişi tarafından veya vekaletname ile yetkilendirdiği avukatı tarafından açılıp takip edilebilmektedir.

Boşanma davasında hakim neye dikkat eder?

Boşanma davası evlilik birliğinin son bulması için gidilen yargı yoludur. Boşanma davası anlaşmalı veya çekişmeli olarak açılabilir. Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların boşanma taleplerinin mahkemede beyan edilmesi, açılan davanın her iki eş tarafından kabulü ve boşanma protokolü dikkate alınır. Çekişmeli boşanma davalarında eşlerin kusurlu olup olmadığının mahkemece tespiti yapılır. Mahkemece evlilik birliği devamının aile bakımından çekilmez hale gelmesine sebep olan faktörler göz önüne alınır ve değerlendirilir. Bu faktörler evlilik birliği içerisinde zina, hayata kast, onur kırıcı davranışlar, suç işleme, terk, akıl hastalığı, haysiyetsiz hayat sürme, evlilik birliğini temelden sarsma davranışları olarak çeşitlendirilebilir. Mahkeme bu somut gerekçelerin oluşup oluşmadığına dikkat eder.

Boşanma davasında çocuk kime verilir?

Boşanma davalarında çocukların velayeti, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek ve onların üstün yararını sağlayacak eşe verilir. Mahkeme, bu kararı verirken çocukların yaşı, sağlık durumu, eğitimi ve tarafların çocuğa bakma kapasitesi gibi birçok faktörü dikkate alır. Boşanma süreci, özellikle çocukların varlığı ve mal paylaşımı gibi konular söz konusu olduğunda karmaşık hale gelebilir. Bu nedenle, Maltepe’de yaşayan ve boşanma sürecine girmek üzere olan kişilerin, sürecin her aşamasında kendilerine rehberlik edecek ve haklarını en iyi şekilde koruyacak bir boşanma avukatı ile çalışmaları büyük önem taşır. Maltepe boşanma avukatı, müvekkillerinin haklarını koruyarak, onlara bu zorlu süreçte profesyonel destek sağlayacaktır.